Kontakt

Kontakt

KONTAKT DO SKLEPU

ewelina@roomoutlet.pl
728 907 542

KONTAKT DO BIURA

ROOM sp. z o.o.
NIP: 525-25-98-442
REGON: 147487324

biuro@roomoutlet.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000529186
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Formularz kontaktowy

Napisz do nas