Kontakt

Kontakt

ROOM sp. z o.o. ul. Chmielna 30
00-020 Warszawa
NIP: 525-25-98-442
REGON: 147487324

biuro@roomoutlet.pl

KONTAKT DO SKLEPU

ewelina@roomoutlet.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000529186
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Formularz kontaktowy

Napisz do nas